Vyhodnotenie zberu papiera

V rámci tradičného jesenného zberu papiera organizovaného v spoluráci s firmou Brantner sa nám spoločne podarilo poslať na opätovné zhodnotenie takmer 2925 kg zberového papiera. Samotné číslo nám toho možno veľa nepovie, no akonáhle si uvedomíme, že jedna tona recyklovaného papiera ušetrí približne 17 stromov, 26 000 litrov vody, 70 % škodlivín vypúšťaných do ovzdušia a 27 kg emisií v porovnaní s papierom z primárnych surovín /celulózy stromov z našich lesov/ dostane toto množstvo vyzbieraného papiera za našu školu úplne iný rozmer. Stalo sa už peknou tradíciou, že pri každom zbere odmeníme troch najusilovnejších zberačov školy, na ktorých čakajú hodnotné ceny. V rámci aktuálneho jesenného zberu to boli nasledovní žiaci:

  1. Barbora Kossoňová – 4.A – 1000 kg
  2. Pavol Berta – 5.C – 350 kg
  3. Zuzana Kapalová -5.A – 320 kg

Mgr. Michaela Konečná
Koordinátorka environmentálnej výchovy