Akadémia veľkých diel

Dobre využi svoj čas a vstúp do diskusie s autormi, ktorí formovali našu civilizáciu. Odhaľ nový pohľad na seba a svet, ktorý ti ponúkajú veľké diela. Poď diskutovať so svojimi spolužiakmi, lepšie ich spoznaj a zaži pohodové debaty o večných témach. Buduj si kritické myslenie, sústredenosť a schopnosť diskutovať.

Výzvy, ktoré sme vám predstavili už v predchádzajúcom čísle postupne napĺňame každý týždeň na pravidelných stretnutiach s Akadémiou veľkých diel.

Na škole sa podarilo vytvoriť malú skupinku študentov, ktorí spoznávajú nielen veľké diela, ale predovšetkým samých seba. Všetci študenti získali prístup do online knižnice Akadémie veľkých diel, ktorá obsahuje materiály pre prácu na seminároch. Študenti sa dostanú k rôznym literárnym dielam, napr. od Čechova, Shakespearea, ale aj Aristotela či Platóna. Môžu si pozrieť zaujímavé filmy, vypočuť si hudbu, ku ktorej by sa možno sami nedostali.

Dôležitou časťou každého stretnutia je spätná väzba, v ktorej sa učiteľ dozvie reakcie študentov na jednoduchú otázku: Aký bol tento seminár? alebo Čo si si uvedomil/a pri tomto diele? A vďaka tomu sa formuje nielen študent, ale aj učiteľ a samotná Akadémia veľkých diel. Tu sú niektoré reakcie študentov po seminári s obrazom Vincenta van Gogha:

“Uvedomil som si, že sa dá sklamať aj pri svojom idole a treba byť pripravený, že sa to stane.”

“Uvedomila som si, že v každej veci je ukrytý príbeh a budem sa na to snažiť viac sústrediť.”

“Výtvarné umenie mi bývalo vzdialené, aj keď som dokázala postrehnúť myšlienku, nikdy som z diel nemala naozaj „umelecký zážitok“, avšak vďaka tomuto semináru som aspoň o krôčik bližšie k tomu vnímať výtvarné umenie do hĺbky. Obohatila ma diskusia s ostatnými spolužiakmi, ktorí vyzerali byť vo výtvarnom umení viac zbehlí ako ja. Avšak samotné dielo mi dalo takú intimitu domáceho prostredia, a zároveň rešpekt, ktorý ku sebe môžu uchovávať dvaja ľudia.”

“Uvedomil som si, že každý človek je úplne iný. V každom detaile sa skrýva niečo iné, čo prepája sieť poznatkov. Áno, chcem ľudí vnímať ako knihy, ktoré ešte nie sú dopísané.”

“Koľko veľa sa ukrýva za jednoduchou stoličkou, odteraz sa vždy viac zamyslím, keď uvidím nejaký obraz.”

Zaujímavý a inšpiratívny obsah tiež ponúka doplnkový materiál, ktorý je súčasťou knižnice, či už je to čítanie, videá, obrazy, články, ktoré rovnako obohatia skúsenosti študentov.

Okrem spoločných stretnutí počas roka čakajú študentov dva testy (prvý práve absolvujú): SCIO test a Test kritického myslenia. Takto študenti uvidia zlepšenie v kritickom myslení alebo v čítaní s porozumením.

Veríme, že zaujímavé výzvy nám budú počas celého roka prinášať otváranie nových perspektív nielen v pohľade na umelecké diela, ale predovšetkým na život okolo nás a nás samotných.

Monika Záborská