Poznanie a láska

Predstavme si betlehemský výjav (vypočujte si ranné stíšenie 5), v centre ktorého je dieťatko Ježiš chránené Jozefom (stíšenie 5 stíšenie 6) a Máriou (stíšenie 1 stíšenie 2), okolo sú zvieratká a v pokľaku alebo predklone traja mudrci (stíšenie 4 stíšenie 9) s ich darmi. Okrem nich tam máme ovce so svojimi pastiermi (stíšenie 7), anjelov spievajúcich „sláva na výsostiach Bohu“ a nad tým všetkým svietiacu betlehemskú hviezdu. To sú prvé a pravé Vianoce. Vianoce bez stromčeka, všade prítomných svetielok, sobíkov, všelijakých mužíkov s miernou nadváhou, bielou bradou a v červenom prevleku a možno aj Vianoce bez snehu.

Bolo by asi zaujímavé pozrieť sa na jednotlivých aktérov tohto vianočného Betlehemu, no mňa vždy priťahovali svojím tajomným príbehom traja mudrci z východu. Títo traja cudzinci – mágovia, prichádzajú z krajiny s inou kultúrou, kde sa vyznáva iné náboženstvo ako v Izraeli a ktorí boli zvyknutí klaňať sa len svojmu kráľovi. Zatiaľ čo židovský kráľ Herodes (stíšenie 8) sa správa ako pohan a nechá vyvraždiť všetkých chlapcov do dvoch rokov v strachu z nového kráľa, oni – pohania – prichádzajú pred dieťatko Ježiša a uctia si ho ako svojho kráľa, prinášajúc mu samé drahé veci: zlato, kadidlo a myrhu.

Moja fascinácia z tohto príbehu je v tom, ako táto kňazská kasta astrológov, oplývajúca magickou silou predpovedať budúcnosť a interpretovať sny – možno obdoba dnešných vedcov – sa skláňa pred Ježišom. Zatiaľ čo moc bojuje silou, aby sa udržala na tróne, múdrosť pokorne skláňa svoje kolená pred zjavením Božej lásky v malom Ježišovi. Fascinuje ma, ako rovnaké poznanie môže mať iné dôsledky: Herodes pozná pravdu o dieťati a nechá deti vyvraždiť, mudrci poznajú pravdu a v úcte sa skláňajú pred láskou, aby povedali, že láska je viac ako akékoľvek poznanie alebo, ako by povedal klasik, veľká láska je dcérou veľkého poznania.

Priatelia, chcem nám všetkým zaželať, aby v tomto neľahkom čase plnom všelijakých právd, ktoré zraňujú, či vedú k hnevu, zášti alebo nenávistnému konaniu, aby nám počas Vianoc prehovoril príbeh o pravde, ktorá je tak hlboká, že skláňa svoje kolená pred láskou, pred ňou rezignuje, lebo poznala, že láska je viac ako akékoľvek poznanie.

Prajem Vám milostiplné prežitie Vianoc a všetko dobré v novom roku.

Jozef Sopoliga, riaditeľ