Konferencia MarMUN 2022

Počas troch dní (4.-7.2.2022) sa na našom gymnáziu konala online študentská konferencia MarMUN 2022, ktorej účastníci simulovali rokovanie Organizácie spojených národov. Konferencie sa zúčastnilo 70 študentov zo 16 krajín sveta (USA, Brazília, Španielsko, Poľsko, Slovensko, Ukrajina, Maroko, Somálsko, Turecko, Uzbekistan, Pakistan, India, Bangladéš, Nepál, Singapur a Filipíny).

Účastníci debatovali v anglickom jazyku a snažili sa spoločne dospieť k riešeniu, respektíve nájdeniu konsenzu v jednotlivých témach, ktorými boli militarizácia Arktídy, konštrukcia nikaragujského kanálu ako protipól panamského prieplavu, migrácia kvôli zmene klímy a problematika ujgurských moslimov. Každý účastník konferencie zastupoval konkrétnu krajinu (obvykle nie krajinu, z ktorej skutočne pochádza), ktorej názory ako delegát reprezentoval. Michal Kisel z organizačného výboru konferencie hodnotí jej prínos nasledovne: „V priebehu diskusie delegáti prezentujú názory a pohľad na vec aj napriek vlastným preferenciám a presvedčeniu, čo účastníkov núti do určitej miery sa odosobniť a vcítiť sa do pozície konkrétneho diplomata. Ďalším benefitom je, že všetky prípravy aj samotná organizácia sa konajú v réžii nás študentov, čo pomáha rozvíjať naše praktické zručnosti a dáva nám výhodu pri ďalšom štúdiu na vysokej škole, prípadne hľadaní zamestnania.“ Na našej škole sa konferencia konala už v roku 2020, minulý rok sa žiaľ kvôli pandémii neuskutočnila a tento rok sa ju študentom podarilo uskutočniť v online formáte. Sponzorsky sa na jej priebehu podieľalo aj mesto Martin a spoločnosť TURVOD.

Dušan Haško


The second edition of Martin Model United Nations (MarMUN) was hosted online from Friday 4th until Monday 7th February.

It was organised completely by students of our school, with Michal Kisel and Emma Šubiková as main organisers and 40+ student delegates joining from 4 continents.

The opening ceremony featured a speech from Martin Nesirky, Director of the UN Information Service in Vienna, plus a speech from our principal, Mr Sopoliga.

The real highlights were the fantastic work in the committee sessions and at the General Assembly, where the delegates attempted to find some solutions to very tricky world problems.
It would have been lovely to have an ‚in person‘ conference like we had two years ago, but Covid didn’t allow it. In the circumstances, an online event was an excellent alternative, and even had the advantage of making it a more international event.

A list of EGMT participants, with roles / awards etc where appropriate is below.

Main Organisers / Secretary Generals
Michal Kisel
Emma Šubiková

Chairs of Councils / Committees
Michal Kisel
Michal Chalupka
Matej Čiljak
Anna Malá
Juliana Žingorová

Delegates
Pavol Tomica – (awarded ‚best delegate‘ on his committee)
Marek Valčo – (awarded ‚best delegate‘ on his committee)
Veronika Uhrinová – (awarded ‚best delegate on her committee)
Magdaléna Valčová – (‚honourable mention‘ for work on committee)
Jakub Malý – (‚honourable mention‘ for work on committee)
Alexandra Malá
Andrej Jonis
Viktoria Vandlíková
Jakub Lauček
Martin Matuška
Ján Ondráček
Laura Lučanská

James Baxter


https://myturiec.sme.sk/c/22841660/gymnazisti-simulovali-zasadnutie-osn.html