Benita Ballová – nová posila v školskom klube detí

Benita, si novou posilou na našej škole. Keby si mala nájsť tri slová, ktoré ťa najviac charakterizujú, ktoré by to boli a prečo?
Dochvíľna – nerada kdekoľvek meškám, zodpovedná – povinnosti, ktoré sú odo mňa očakávané potrebujem mať čo najskôr pripravené a splnené a na záver spoľahlivá – pokiaľ ma niekto s niečím osloví, snažím sa byť nápomocná.

Prezradím na teba, že si na našej škole ako žiačka absolvovala prvý stupeň základnej školy. Aké sú tvoje pocity, keď sa na školu, kde si študovala, vraciaš už ako jej pedagogický zamestnanec?
Svoje pocity a pôsobenie na škole vnímam pozitívne, vyvoláva to vo mne spomienky, ku ktorým sa rada vraciam.

V minulom roku si ukončila bakalárske štúdium na Žilinskej univerzite. Prezraď nám, čo konkrétne si študovala?
Študovala som na fakulte humanitných vied, učiteľstvo výchovy k občianstvu.

V školskom klube detí máš na starosti našich druháčikov. Priblíž nám, ako prebieha tvoja práca v školskom klube detí?
Moji druháčikovia veľmi radi trávia čas hraním sa s legom a chodením na školský dvor, spoločne si tiež tvoríme a pripravujeme sa na ďalší školský deň robením úloh.

Ďakujem za tvoj čas a prajem veľa entuziazmu a tvorivosti!
Dušan Haško