DARUJTE 2% VAŠIM DEŤOM

Opäť prichádza čas, kedy nám štát dáva možnosť rozhodnúť sa, kam pôjde časť z našich daní, ktoré mu zaplatíme. Dávame Vám preto do pozornosti možnosť darovať 2% z Vašich daní našej škole. Môžete tak urobiť prostredníctvom Nadácie kresťanského vzdelávania alebo občianskeho združenia “Rodičovské združenie Evanjelickej spojenej školy Martin“.

Bližšie informácie a predvyplnené tlačiva nájdete tu:
http://ckvmartin.sk/venujte-svoje-2-na-podporu-evanjelickej-spojenej-skoly-v-martine/