Ako sa máme rok po

Takto pred rokom som v úvodníku písal o tom, aký chaos zažívame v súvislosti s COVID opatreniami a hľadal som cestu nového normálu, ktorý by nás mohol čakať. V čom sme sa odvtedy posunuli?

Chaosu v súvislosti s hygienickými opatreniami stále ešte čelíme, ale sú tu už známky pozitívnych zmien. Žiaci sú nielen v škole, ale v škole sa aj doučujú, na telesnej výchove cvičia, účastnia sa lyžiarskych výcvikov od materskej školy, cez základnú školu až po gymnazistov. Divadelníci nacvičujú a chystajú pre nás predstavenie. Kapela pravidelne nacvičuje. Maturovať budeme prezenčne. Konečne môžeme realizovať aj dlho plánované vzdelávanie pre učiteľov. Po dvoch rokoch k nám v marci znovu prídu profesori a študenti z Purdue University (USA). Tiež očakávame veľkú návštevu učiteľov z rôznych kútov Slovenska, ktorí sa prídu pozrieť na to, ako učíme a spolu bude hľadať spôsob ako veci zlepšiť. Tešíme sa. Nemusíme už písať prezidentke, parlamentu a ani premiérovi, že chceme mať školu otvorenú pre žiakov a že sme ochotní pre to čokoľvek urobiť. Naši skvelí gymnazisti samostatne realizovali MUN zasadnutie, ktorého sa zúčastnili študenti zo 16 krajín, hoci to bolo tentoraz online. Začali sme vydávať žiacky školský online časopis „Journal“. Dostali sme akreditáciu v rámci projektu Erasmus +, čo znamená, že naši študenti budú môcť cestovať a spoznávať študentov v iných krajinách, budeme môcť prijať študentov z iných krajín a naši učitelia sa budú môcť inšpirovať v zahraničí. Šesť mesiacov nám funguje regionálne centrum podpory pedagogických zamestnancov, ktoré prostredníctvom mentoringu podporuje učiteľov na rôznych školách v Turci.

Niektoré veci sa však nezmenili, a to je dobre. Stále tu máme spolupracujúcich rodičov, ktorí sú ochotní pomôcť a ktorí sú veľmi trpezliví pri všetkých nevyhnutných karanténach a dištančných vzdelávaniach. Vieme, nie je to ľahké. Máme aj skvelých a obetavých učiteľov, ktorí na sebe pracujú, ďalej sa vzdelávajú, inovujú a vytvárajú siete s ďalšími učiteľmi v regióne.

Vďaka všetkým Vám, že ste trpezliví a že si môžeme byť navzájom oporou.

Jozef Sopoliga
riaditeľ