Graduation Ceremony

V piatok 3.6. 2022 sme sa v Evanjelickom chráme Božom v Martine na slávnosti odovzdávania absolventských diplomov rozlúčili so žiakmi, ktorí začali svoju púť na našom gymnáziu v roku 2017. Po náročnom maturitnom týždni si diplom z rúk triednych učiteľov Jany Bosákovej a Romana Mineka prevzalo 55 absolventov. Veľa úspechov v ďalšom štúdiu a živote im osobne poprial aj pán riaditeľ Jozef Sopoliga a osobné požehnanie každému udelil pán biskup Peter Mihoč. Za rodičov sa prítomným prihovorila pani Martina Brém Knorová a poďakovanie absolventov sme si vypočuli v podaní Mateja Imriša a Sofie Schneiderovej. Po tradičnom vyhodení čiapok, ktoré sú súčasťou graduation outfitu, do vzduchu, sme pokračovali recepciou, kde okrem vynikajúceho občerstvenia vznikol priestor pre osobné rozhovory, poďakovania a lúčenia. Tento ročník to určite nemal počas svojej stredoškolskej púte jednoduché. Kvôli pandémii strávili takmer dva školské roky v dištančnej forme vzdelávania a prišli aj o klasickú stužkovú slávnosť. Napriek tomu veríme, že sme do sveta poslali zodpovedných, aktívnych a dobre pripravených mladých ľudí, ktorí budú soľou zeme a svetlom sveta.

Fotografie z Graduation Ceremony.

Krátke video z Graduation Ceremony.

Jana Bosáková