Konverzovali sme v angličtine

Počas týždňa od 20.6 absolvovali naši siedmaci a ôsmaci program zážitkovej výučby pozostávajúci z rôznorodých aktivít zameraných na rozvoj ich konverzačných schopností v anglickom jazyku. Program prebiehal pod vedením amerických lektorov z partnerského cirkevného zboru Hales Lutheran Church, ktorým chceme aj touto cestou poďakovať za ich čas, ochotu a láskavosť s ktorou sa venujú našim žiakom.