Maturitné skúšky / Minimaturita

Maturitné skúšky – na prelome mája a júna sa konali maturitné skúšky z anglického jazyka a dvoch ďalších predmetov. Dvaja žiaci konali aj dobrovoľnú skúšku. Veľa žiakov maturovalo zo psychológie, biológie, chémie a občianskej náuky. Žiaci boli úspešní, dosiahli veľmi dobré výsledky, sme na nich veľmi hrdí a verím, že sú aj oni a ich rodičia. Želáme im veľa úspechov aj v ďalšom štúdiu a/alebo zamestnaní.

 

Minimaturita sa pravidelne koná v 3. ročníku (nekonala sa počas dvoch koronových rokov). Podnetom bolo vyskúšať si maturitu naživo v menšom rozsahu a trochu okúsiť, aké je to rozprávať desať minút, keďže na hodinách píšu viac testy. Žiak minimaturuje z anglického jazyka a jedného predmetu, ktorý si vyberie – ideálne predmet, v ktorom bude pokračovať na seminári, resp. z ktorého chce maturovať, tak si už časť učiva spracuje k maturitným skúškam.

Informovala zástupkyňa pre EGMT

Dana Bednárová