PEER MINISTRY kurz

Hlavnou úlohou Peer ministry je pomáhať svojim rovesníkom, porozprávať sa s nimi, keď je to potrebné, alebo sa zúčastňovať rôznych školských akcií. Vedieť však dobre počúvať a ešte lepšie viesť rozhovor, nie je vždy jednoduché. A práve aj to je jedna z úloh peer ministry kurzu, zbaviť sa strachu a neistoty, spoznať lepšie nových ľudí atď. Sme radi, že sa do kurzu zapojilo dvanásť prvákov, ktorí v dňoch 22. – 24.6. boli “školení” p. učiteľkou Bosákovou a ostatnými peerministrákmi. Aj takto nadväzujeme lepšie vzťahy a posúvame ďalej svoje skúsenosti.

Andrea Bačeová