Školský výlet prváčikov

Dňa 15.6. absolvovali prváci svoj prvý školácky výlet. Cieľom výletu bola návšteva sveta optických klamov a ilúzií – Tricklandia v Starom Smokovci a svet dávno minulý – svet dinosaurov v Dinoparku.

Gabriela Dobrovolná