Príhovor školskej spirituálky k začiatku šk. roku 2022/2023

Biblický text:
“Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky, ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu.“ Ján 4, 14

Vážení kolegovia, milí žiaci, bratia a sestry v Ježišovi Kristovi!

Čo a koľko ste toho dnes stihli vypiť? Toto leto bolo teplé a suché. Nielen u nás, ale aj v mnohých ďalších častiach Európy. Počúvali sme v správach koľko máme vypiť, čo máme piť, ako si to máme merať, že na to existujú aj rôzne aplikácie a pod. Ale aj keď sa niekoľko ľudí dostalo kvôli dehydratácii na pohotovosť, na smäd sa u nás veľmi neumiera. Napriek suchu sme sa my, Slováci, kúpali v bazénoch, polievali záhrady a netrpeli sme smädom. Nepatríme k národom, ktoré celkom chápu, čo je to smäd, čo je to nemať prístup k vode. A aj keď niečo také vidíme v správach, zážitok na vlastnej koži je iný.

Pred pár rokmi som bola na dovolenke v Egypte. Veľmi nerozumne som zvolila mesiac august. Asi všetci chápete, že dôvodom boli veľmi vysoké teploty, ktoré mi počas ležania na pláži a opaľovania vôbec neprekážali, ale pri výletoch za rôznymi pamiatkami už veru áno. Pamätám si, že inštrukcia pri výlete do Luxoru a Karnaku znela: Vezmite si aspoň 4 litre vody na každého. Zdalo sa mi to veľa, lebo viac ako 2 litre som hádam nikdy cez deň nevypila, ale urobila som ako kázali. Pri prvej zastávke, niekde na benzínke uprostred púšte som pochopila, že tú vodu určite vypijem. Keď som v Údolí kráľov na vlastnej koži pocítila najextrémnejšie teplo, aké som dovtedy zažila, s pocitom, že sa mi vyparuje krv zo žíl, pochopila som, že vody bude málo, lebo sme ju nielen pili, ale aj liali na rozhorúčené hlavy a telá. Popoludní mi zostával posledný liter a pred nami bola ešte jedna zastávka a spiatočná cesta. Egypťania vedia, kde, kedy a komu čo predávať, pretože pred chrámom v Karnaku stáli predavači s chladenou vodou a liter nám predali asi za 3 doláre, čo mi vtedy pripadal majetok. Ale asi by sme boli dali aj 10, lebo v tej chvíli to bolo to najvzácnejšie a najdôležitejšie, čo bolo treba kúpiť.

O smäde a vode píše aj evanjelista Ján. Keď sa Pán Ježiš rozprával so samaritánskou ženou pri studni, použil vodu ako príklad na vysvetlenie. Vedel, že tá žena chápe, aká je voda dôležitá. Vedela, že ju potrebujú ľudia aj zvieratá, a že studňa s dobrou vodou je poklad. Ale svojimi slovami jej Ježiš nechcel dať návod na to, ako už nikdy nebyť smädný. Pokúsil sa jej vysvetliť, že existuje oveľa viac ako uhasenie smädu, večný život. Ona bola Jeho slovami zaskočená. Najprv preto, že sa On – Žid rozpráva s ňou – ženou – Samaritánkou. To nebolo v tej dobe a kultúre úplne normálne. Potom preto, že hovorí o živej vode. K studni, pri ktorej sa stretli chodili ľudia roky, ale nikto neprestal potrebovať piť. Kde chce teda Ježiš vziať niečo také ako živá voda? A On jej odpovedal: Keby si poznala dar Boží a kto ti hovorí: Daj sa mi napiť, – ty by si Jeho prosila, a On by ti dal živú vodu. Keby si poznala, kto s tebou hovorí. Potom by si od neho chcela živú vodu. Potom by sa stala sama nositeľom prameňa večného života.

Ako je to s nami? Tieto slová sú tu aj pre nás. O Ježišovi počúvame v škole často. Na ranných stíšeniach, na Službách Božích, žiaci na náboženstve, učitelia na biblických hodinách. Ale vieme, kto to je? Chápeme, kto sa s nami pokúša vstúpiť do dialógu? Vieme, kto je Ježiš Kristus? Poznáme Ho? Lebo ak by sme vedeli, ak by sme Ho poznali, pýtali by sme si od Neho živú vodu. Vodu, ktorá sa v nás stane prameňom vody prúdiacej k večnému životu. Túžili by sme po naplnení Duchom Svätým.

Každý potrebuje piť. Napriek tomu, že máme dosť informácií o účinkoch nápojov, siahame niekedy po nezdravých alternatívach., lebo je to v danej chvíli príjemné, hodí sa to, dodá nám to rýchle povzbudenie, energiu, atď. A to isté robíme aj so smädom našej duše. Rýchlo chceme uhasiť akútny smäd a nerozmýšľame nad dlhodobým účinkom. Voda, ak je samozrejme pitná, je tou najlepšou a najdostupnejšou alternatívou pre každého. Len nám občas nechutí alebo pride úplne obyčajná, nudná, fádna, a preto je biznis s balenou vodou jedným z najúspešnejších vo svete. Aby mal človek pocit, že si môže dovoliť niečo lepšie. Aj voda, ktorú ponúka Ježiš je tou najlepšou a pre nás v tejto škole určite aj ľahko dostupnou možnosťou. Len nám občas nechutí alebo pride úplne obyčajná, nudná, trápna, nie dosť dobre zabalená.

Pre tento školský rok sme vybrali ako tému duchovných aktivít spojenie dvoch biblických veršov. „Ja som Alfa i Omega, prameň života, aby ste rástli vo mne v každom smere.“ Zjavenie 21, 6 a Ef 4, 15. Asi sa zhodneme, že v škole je žiak kvôli rastu a učiteľ, ak je hodný tohto mena, tiež nechce stagnovať. Ale rásť bez vody sa nedá. Poďme teda spolu vykročiť na cestu, ktorá povedie k prameňu života. Neodmietajme pravidelný prísun životne dôležitej tekutiny, aby sme mohli rásť v každom smere. Spoznajme, že Ten, kto s nami hovorí, je Ježiš, Spasiteľ a darca večného života. Amen.

Pomodlime sa:
Pane, prosíme Ťa o pomoc, keď začíname nový školský rok. Dovoľ nám zažiť Tvoju prítomnosť, lepšie spoznať a pochopiť, čo vo vzťahu s Tebou dostávame. Otvor nám oči pre nové výzvy a príležitosti, v ktorých môžeme využiť svoje talenty a prispieť v službe k budovaniu Tvojho kráľovstva. Otvor naše srdcia novým priateľom a novým učiteľom. Pane Ježišu, nech nás Tvoje slovo sýti a Tvoj Duch napĺňa, aby sme rástli v Teba v každom smere! Amen

Jana Bosáková, školská farárka EGMT