Krúžková činnosť

V októbri sa v EMŠ naplno rozbehla krúžková činnosť, takže popri krúžku náboženstva, angličtiny a tanečnom krúžku nám pribudol ešte krúžok hudobný a futbalový. Aj tieto sa tešia veľkej obľube detí.