Október – Mesiac úcty k starším

Detstvo strávené za účasti starých rodičov je pre každé dieťa veľkým požehnaním a spomienky naň zostávajú v človeku po celý život. Aj naše deti si uvedomujú, akým šťastím sú pre nich starí rodičia a chceli im to vyjadriť malým darčekom, ktoré deti pod vedením pani učiteliek pre svojich dedkov a babičky vytvorili. Najstaršie žirafky využili náš technický kútik a vlastnoručne pre nich vyrobili takéto krásne lopáriky. Všetkým starým rodičom želáme veľa zdravia, síl a energie do ďalších rokov.