ERASMUS+ Naša skúsenosť s arteterapiou a umením ako terapiou vo Florencii

V októbri sme cez Erasmus+ absolvovali krátky, avšak intenzívny kurz – náhľad do arteterapie, umenia ako terapeutického nástroja.

Na vlastnej vlastnej koži sme si zážitkovou metódou vyskúšali, akú silu má umenie v terapeutickej praxi.

Tu je pre vás niekoľko našich postrehov, ktoré si odnášame:

UMENIE LIEČI. Umožňuje nám kontakt s vlastnými emóciami. Umožňuje nám lepšie porozumieť samému sebe. Umožňuje nám kontakt s ostatnými, je silným nástrojom pre rozvoj empatie. Umenie dokáže byť nástrojom komunikácie tam, kde slová nemáme k dispozícii. Je teda cestou ku každému, bez ohľadu na jazyk, kultúru, vývojovú úroveň či schopnosti. Sila umenia je taká, že už samotná „krása“- stačí. Má schopnosť nás naplniť a povzniesť, je to jedinečný rozmer, ktorý je vlastný z celej živej ríše iba nám, ľuďom.

Umenie lieči nielen pri tvorbe, ale dokonca aj samotným pozeraním sa naň. Tento fakt je podložený výskumami na ľuďoch, ktorí prešli ťažkou životnou traumou. Umenie nám dáva nádej.

Mnohí však máme pocit, že cesta umenia a arteterapie nie je pre nás.

Voči umeniu a umelcom často cítime rešpekt, máme pocit, že nie sme dosť „talentovaní“. Najmä dospelí majú často zábrany kresliť alebo sa umelecky vyjadrovať. Cítime sa „málo kreatívni“, bojíme sa hodnotenia.

Fakt však je, že každý z nás je kreatívny, hoci nie každý je nevyhnutne umelecky založený. Kreativite sa nemusíme učiť- rodíme sa ako kreatívne bytosti a z kreativity „odrastáme“. Systém, v ktorom aktuálne fungujeme, ju v nás skôr či neskôr (bohužiaľ) potlačí.

ARTETERAPIA ako terapeutická technika nestavia na umeleckých schopnostiach. V arteterapii nejde o výsledok- ide v nej o samotný PROCES, pri ktorom sa dostávame do kontaktu so svojím vnútrom, objavujeme a otvárame sa tam, kde slová nestačia. Arteterapia je nástroj, ktorý však patrí do rúk odborníkom.

Naproti tomu UMENIE ako terapia – je nástroj prístupný každému. Je to spôsob, ako cez kontakt s umením zlepšiť kontakt so samým sebou, porozumieť svojim potrebám, motívom, skrytým emóciám, odbúravať stres, prepájať sa s ostatnými či nachádzať vo vlastnom živote plnosť a rovnováhu. A tiež znovuobjavovať stratenú kreativitu 😊

Krátku ukážku ako v praxi vyzerá „umenie ako terapia“ ponúkneme našim učiteľom v rámci otvorenej zážitkovej hodiny, aby sme sa podelili o našu skúsenosť a inšpirovali k možnostiam využitia v každodennej práci s deťmi.

Školské psychologičky
Alexandra Auxtová
Natália Vrždiaková