Doplnenie technického kútika EMŠ z prostriedkov, získaných z grantového programu Nadácie KIA

V júni 2022 sme sa zapojili do grantového programu Nadácie Kia – Technické kútiky 2022. Tento grantový program bol zameraný na rozvoj manuálnych a technických zručností detí v predškolskom veku v materských školách v Žilinskom kraji. S pomocou týchto financií sme zakúpili rôzne stavebnice technického charakteru, nový úložný priestor, materiál a náradie do nášho už rozbehnutého technického kútika, ktorý sme zriadili v roku 2021.

Našim cieľom je hravou formou, primeranou vekovým možnostiam detí, podporovať a rozvíjať ich logické a technické myslenie, tvorivosť/kreativitu, manuálnu zručnosť a verbálne schopnosti. Snažíme sa podporiť motiváciu detí, aby zistili, že môže byť zaujímavé, vyrobiť si samostatne niečo funkčné, vyskúšať si to a diskutovať o tom s ostatnými deťmi a pedagógom. Po realizácii jednotlivých aktivít budú deti schopné predstaviť si a vyskúšať funkčnosť jednoduchých zariadení. Touto cestou chceme poďakovať Nadácii Kia za to, že sme zo získaných finančných prostriedkov mohli obohatiť náš technický kútik o spomínaný didaktický a spotrebný materiál.