Macíkova nemocnica

14.11. 2022 a 21. 11.2022 ku našim deťom zavítali študenti Jesseniovej lekárskej fakulty – členovia Martinského klubu medikov, aby im priblížili prácu lekárov. V rámci programu Macíková nemocnica (Teddy Bear Hospital) sa deti pod vedením študentov hrali na lekárov, ktorí liečia svojich pacientov – plyšových macíkov so zlomenou nožičkou, so zástavou dýchania i s úrazom očka. Študenti takýmto spôsobom imitujú situácie, aké mnohí pacienti prežívajú na rôznych oddeleniach v nemocnici, ilustrujú vyšetrenia i liečebné postupy. Cieľom týchto aktivít je priblížiť deťom prácu lekárov, ale aj znížiť u detí strach z návštevy lekára.