Noc jazykov

Jazyk, reč!
„Na počiatku bolo slovo…“ Známy biblický verš počul už azda každý z nás. Základom našej spoločnosti a komunikácie je slovo. Či už z teologického hľadiska alebo toho čisto praktického. Dorozumievanie, jazyky, reč, diverzita daných jazykov, intonácia, akcenty, nárečia, toto všetko nám umožňuje normálne bytie a mnohí z nás si to ani neuvedomujeme. Len veľmi ťažko si vieme predstaviť, aké ťažké by bolo žiť bez prístupu k slovu, písanému alebo hovorenému.

Ako sa hovorí koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človek, tak sa mi zdá, že mnoho z nás by si bohato vystačilo aj s tým jedným či dvoma životmi. Aspoň do stredy 29.11. V tento večer mnohí uvideli a pochopili krásu a praktickosť ovládania viacerých jazykov. Nielenže sme mali možnosť ochutnať jedlá od výmyslu sveta (doslova), mohli sme sa stretnúť s fiktívnymi postavami, vžiť sa do rôznych kultúr rôznych štátov, vypočuť si ich literatúru, ale aj vyhrať (poukazy na nákup kníh alebo si rovno zakúpiť knihu v knižnej burze. (Výťažok z burzy poputuje na nákup pomôcok pre výučbu cudzích jazykov v našej škole.)

Prechádzka svetom z Ruska do Nemecka, odtiaľ do Španielska, Anglicka, Francúzska a Ameriky trvala zhruba dve a pol hodinky. Každá zastávka bola sprevádzaná úžasným jedlom, kvalitnou hudbou, tancom, jednoducho – kultúrnym zážitkom. Tituly ako Le petit Nicolas, Metro 2033, Of Mice and Man boli čítané v príjemnom a útulnom prostredí na nepoznanie premenených tried.

Notoricky známe literárne postavy sa prechádzali pomedzi ľudí a tí mohli hádať, kto je kto, a zapojiť sa do súťaže. Dorian Gray, Pipi dlhá pančucha, Wednesday Addams, Hermiona a Sherlock Holmes, všetci sa stretli na veľtrhu vyučovaných jazykov na našej škole. Jednu z prestávok vyplnila aj prezentácia Turčianskej knižnice, v ktorej sme sa oboznámili s cudzojazyčným knižným fondom a možnosťou požičiavať si v knižnici knihy nielen v materinskom jazyku.

Zážitky z tohto výborného podujatia v nás ešte stále doznievajú. Už teraz sa tešíme ako si Noc jazykov zopakujeme aj o rok.

Magdaléna Pastieriková, I.AG