Výchovný koncert Očová, Očová…

8.11.2022 sa deti našej škôlky zúčastnili výchovného koncertu “Očová, Očová”, na ktorom sa oboznámili s rôznymi ľudovými hudobnými nástrojmi a vypočuli si ich jedinečný zvuk. Na záver si na ľudovú nôtu aj zaspievali a zatancovali.