Vianočný večierok

8. decembra 2022 sa v hlavnej budove konal vianočný večierok organizovaný študentmi prvého a druhého ročníka v rámci predmetu ZMAK.

Podujatie bolo určené pre študentov, rodičov, ale aj sympatizantov našej školy. Kto mal záujem, mohol prísť.
Cieľom programu bolo priblížiť hosťom, ako vznikla naša škola. Počas besedy o tom porozprával pán riaditeľ Jozef Sopoliga, pán učiteľ Bohdan Hroboň a pán farár Adrián Kacian. Program doplnila divadelná scénka, ktorá tiež priblížila históriu školy od počiatku po súčasnosť.

Súčasťou programu bola možnosť podporiť sociálny projekt kúpou rôznych drobností. Tento školský rok spolupracujeme s občianskym združením Žena v tiesni, ktorej je finančný výťažok určený.

K tomu pridajme vianočnú výzdobu, tematickú hudbu, chutné občerstvenie a je jasné, že podujatie sa nieslo vo výbornej vianočnej atmosfére.

Jakub Záborský, II.AG