Olympiáda kritického myslenia

Dňa 13. decembra 2022 nás 32 študentov gymnázia reprezentovalo v školskom kole Olympiády kritického myslenia, ktorá prebiehala online.

Je to súťaž pre študentov stredných škôl a jej cieľom je zvyšovať mediálnu gramotnosť a kritické myslenie mladých ľudí, čo sú kľúčové zručnosti v 21. storočí.

OKM sa zameriava na zručnosť študentov overovať správy, odhaľovať logické chyby, rozumieť štatistikám, hodnotiť presvedčivosť argumentov a vnímať rôzne manipulatívne techniky.

Súťaž prebieha v troch postupových kolách – školské, krajské a celoštátne kolo – pre dve samostatné vekové kategórie – 1.-2. ročník SŠ a 3.-5. ročník SŠ.

Úspešným riešiteľom školského kola sa môže stať každý súťažiaci, ktorý dosiahne aspoň 40% z celkového počtu bodov. Každý úspešný riešiteľ postúpi do krajského kola.

Všetkým účastníkom držíme palce.

Viac informácií o súťaži nájdete na stránke organizátora súťaže www.okm.sk.