Tradičné remeslá na hodine techniky

Viete aký je rozdiel medzi fujarou a koncovkou, prípadne z akého druhu dreva je najvhodnejšie fujary vyrobiť? Aj takéto zaujímavé informácie sa dozvedeli naši šiestaci počas návštevy pána Michala Badína na hodine techniky. Pán Badín pracuje ako zástupca šéfredaktora a šéfeditor portálu Aktuality.sk a vo svojom voľnom čase sa už niekoľko rokov venuje výrobe fujár a píšťal z dreva. Jeho návšteva bola súčasťou projektu „Poď zlepšiť slovenské školstvo!“, ktorého cieľom je spájať školy s ľuďmi z praxe. Odborníci z rôznych sfér dostávajú možnosť vrátiť sa na deň do školských lavíc a inšpirovať svojim príbehom a skúsenosťami z praxe súčasnú generáciu študentov. Veľmi nás teší, že pán Badín prijal naše pozvanie, za čo mu aj touto cestou ešte raz srdečne ďakujeme.

Dušan Haško