Olympijský odznak všestrannosti – OLOV

Na hodinách telesnej a športovej výchovy sme sa so žiakmi opäť zapojili do projektu s názvom Olympijský odznak všestrannosti, ktorý je zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja detí. Tento rok bolo testovanie určené pre deti 6. – 9. ročníka.
Žiakov sme testovali v šiestich disciplínach:

  1. Ľah – sed za 30 sekúnd
  2. Skok do diaľky znožmo z miesta
  3. Hod 2 kg medicinbalom vpred
  4. Člnkový beh 10 x 5 m
  5. Vytrvalostný člnkový beh
  6. Výdrž v zhybe nadhmatom

Žiaci dostali od Slovenského olympijského a športového výboru certifikáty so svojimi výkonnostnými hodnoteniami v jednotlivých disciplínach. Niektorým sa podarilo získať zlatý, strieborný alebo bronzový odznak.

Dvaja najlepší žiaci z každého ročníka postupujú do krajského kola. Držíme im palce.

Ľubica Paulíková