Adventné trhy školského klubu detí

Tohtoročný školský sociálny projekt je zameraný na pomoc občianskemu združeniu Žena v tiesni. Názov sociálneho projektu je Láskou proti násiliu. Jednou z jeho aktivít boli aj adventné trhy školského klubu detí, v rámci ktorých žiaci ponúkali rôzne vlastnoručné vianočné ozdoby a výrobky. Výťažok z tejto charitatívnej akcie činil 468 eur. Z tejto sumy sme sa po dohode rozhodli prispieť 150 eur na sociálny projekt pre Ženy v tiesni. Po odrátaní tejto sumy nám ostalo 318 eur pre potreby školského klubu detí.

Gabriela Dobrovolná

Fotografie