Vianočný stolnotenisový turnaj dvojíc

Stolný tenis sa stal počas prestávok jednou z najobľúbenejších aktivít žiakov, čomu sa veľmi tešíme. Preto sme sa rozhodli zorganizovať posledný

deň pred prázdninami stolnotenisový turnaj pre žiakov 2. stupňa. Do súťaže sa prihlásilo celkovo 18 dvojíc.

Hlavnou cenou bol putovný pohár, ktorý sa v kategórii chlapcov podarilo získať dvojici Maxime Delton , Daniel Ahmati. V kategórii dievčat sa najviac darilo dvojici Ema Vašková, Alexandra Moricová.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za chuť a odvahu súťažiť a tešíme sa na ďalšiu športovú aktivitu.

Ľubica Paulíková