Poruchy príjmu potravy

Informácie a materiály pre rodičov.

Poruchy príjmu potravy (PPP) sú bio-psycho-sociálnym ochorením, ktoré sa prejavujú najmä patologickou formou regulácie telesnej hmotnosti. Najčastejšie vznikajú počas dospievania okolo 13-15 rokov (90-95% u dospievajúcich dievčat, 5-10% u mladých chlapcov a mužov). Výskyt poruchy býva aj u detí pred pubertou, či u žien v strednom veku. Pri mentálnej bulímii je nástup ochorenia v neskoršom veku oproti anorexii. V 50% prípadov vzniku mentálnej bulímie predchádza epizóda mentálnej anorexie.

Mentálna anorexia
Ide o reštrikciu energetického príjmu, ktorá vedie k výraznému zníženiu telesnej hmotnosti. Vo včasných štádiách nemusí dochádzať k podvýžive, preto si treba pre skoré podchytenie všímať iné príznaky. Ochorenie je charakteristické strachom z priberania a z tučnoty, snahou o jej zníženie a udržanie nízkej hmotnosti aj napriek tomu, že osoba výrazne nízku hmotnosť už má. Prítomné je aj skreslené vnímanie samého seba – to ako človek vyzerá a koľko váži, výrazný pocit menejcennosti, nedostatočnosti až odporu k sebe samému. Pretrváva neschopnosť uvedomiť si závažnosť svojho zdravotného stavu a rizík vyplývajúcich z nízkej hmotnosti.

Mentálna bulímia
Pri tomto ochorení sú prítomné opakované epizódy záchvatov prejedania sa, pre ktoré sú charakteristické:

 1. Za krátky čas (do 2 hod) je zjedený veľký objem jedla.
 2. Prítomná je strata kontroly nad jedlom (“nedokážem ovplyvniť koľko toho a čo zjem”).

V snahe zabrániť nárastu hmotnosti, pri ochorení sú typické opakované nezdravé vzorce správania ako napríklad:

 • excesívne cvičenie, hladovanie,
 • zvracanie, užívanie laxatív a diuretík.

Aj pri mentálnej bulímii je prítomný pocit nedostatočnosti, menejcennosti, až negatívneho vzťahu k samému sebe.

(Viac o PPP sa môžete dočítať na https://chutzit.sk/diagnozy/)

Varovné signály:

 • (Pri MA) Obmedzovanie jedla, počítanie kalórii, vynechávanie celých kategórií jedla (sladké, pečivo, tuky…)
 • Strach z pribratia, časté váženie sa a prehliadanie sa v zrkadle, kritický pohľad na svoje telo
 • Nadmerné zaoberanie sa jedlom, vyhľadávanie receptov
 • Odchody na toaletu hneď po jedle, stopy po zvracaní na toalete
 • Nadmerné cvičenie, neschopnosť odpočívať
 • Miznutie veľkého množstva jedla
 • Časté zmeny nálad, podráždenosť
 • Veľký úbytok na váhe, strata menštruácie, padanie vlasov

Ako mám s dieťaťom začať o tom hovoriť:

 • Nájdite si vhodnú chvíľu na rozhovor, kedy vás nikto nebude rušiť
 • Snažte sa na dieťa netlačiť, nehodnotiť a nepresviedčať ho, aby zmenilo názor
 • Rozprávajte o tom, čo prežívate vy. Vysvetlite, prečo máte o nich starosť, popíšte aké zmeny ste si všimli a aké pocity to vo vás vyvoláva
 • Snažte sa pochopiť, ako situáciu vníma vaše dieťa. Je možné, že bude problém odmietať. Snažte sa to rešpektovať, bez toho aby ste zmenili vlastné stanovisko.

Ako môžem svoje dieťa podporiť:

 • Buďte trpezliví, nečakajte, že zmena nastane za pár dní
 • Oceňujte vaše dieťa a dávajte mu najavo vašu lásku
 • Začnite so zmenami, ktoré sú pre vaše dieťa zvládnuteľné
 • Nerozprávajte sa s dieťaťom len o jedle a vzhľade, rozprávajte sa viac aj o iných témach
 • Posilňujte rituál spoločného stravovania. Spájajte jedlo s prijemnými zážitkami
 • Nezabúdajte na seba a ostatných členov rodiny.
 • Vyhľadajte odbornú pomoc.

Koho môžem kontaktovať:

Chuť žiť:

 • Bezplatná linka pomoci → 0800 221 080
 • programy@chutzit.sk

Centrum Anabell:

 • iporadna@anabell.cz

Prikladáme pracovné listy pre rodičov, kde môžete nájsť ďalšie dôležité informácie:

Použité zdroje:
Materiál – Centrum Anabell, z. ú.
https://chutzit.sk/diagnozy/
https://www.unilabs.sk/clanky-invitro/poruchy-prijmu-potravy

Natália Vrždiaková
školská psychologička