2% poďakovanie

 

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí v minulom roku venovali 2% z dane na podporu našej školy. Nadácia kresťanského vzdelávania takto získala v roku 2022 sumu 9 064,22 EUR. Použila ju na zlepšenie vzdelávacích podmienok našej Evanjelickej spojenej školy v Martine. Pomohli ste nám napríklad dokúpiť nové informačno-technické vybavenie, dokončiť realizáciu exteriérovej učebne a výraznou mierou podporiť štipendijné fondy určené pre našich študentov. Veľmi si Vašu priazeň a dôveru vážime a ďakujeme za podporu!

Bohdan Hroboň
správca nadácie