Návšteva Turčianskej knižnice

Žiaci tretieho ročníka sa zúčastnili vzdelávania v Turčianskej knižnici. Vzdelávanie prebiehalo formou hĺbkovej analýzy diela – čítanie prekladu diela, filmové spracovanie, komentáre literárnych kritikov.

Návšteva Turčianskej knižnice bola veľmi náučná a zaujímavá. Dielo, o ktorom sme mali prednášku, bolo Na Západe nič nové. Spočiatku sme si povedali o autorovi tohto diela. Ako a prečo písal. Páčilo sa nám, že čítanie knihy bolo prepojené aj s filmovým spracovaním tohto diela. Pani, ktorá nám prednášala nás zapájala a pýtala sa rôzne otázky. Najprv nám prečítala úryvok z knihy, pustila ukážku filmu a potom sme hovorili naše postrehy a pocity z danej časti.

Terézia Beclerová, 3.BG

 

Dňa 19.1.2023 sme sa ako trieda 3.AG zúčastnili na prednáške o literárnom diele „Na západe nič nové”, ktoré napísal Erich Maria Remarque.

Prednáška prebiehala formou prezentácie. Pani nám nasvietila prezentáciu cez projektor. Prezentáciu dopĺňala vlastným výkladom a úryvkami priamo z knihy. Taktiež sme mali možnosť vidieť ukážky z najstaršieho filmového prevedenia. Pomedzi prezentovanie sa nás snažila zapájať doplňujúcimi otázkami o diele.

Bolo to veľmi príjemné, náučné, no bolo to chvíľami až príliš monotónne. Určite to bol pre nás veľký prínos a pomoc, keďže nás toto dielo čaká o rok na maturite.

Simona Timková, 3.AG