Anna Karenina v Žiline?

Žiaci štvrtého ročníka sa zúčastnili divadelného predstavenia Mestského divadla v Žiline. Inscenácia predstavovala moderné stvárnenie pôvodného príbehu Anna Karenina. Dejová línia je všetkým známa, a preto sme dokázali inscenáciu sledovať s istými očakávaniami. Z divadla sme odchádzali plný eufórie a pozitívnych emócií.