Môj psík Azor dáva pozor

27.1.2023 sa uskutočnil posledný z tréningov v rámci preventívneho stimulačného programu Môj psík Azor dáva pozor.
Cieľom tohto programu bolo zlepšiť koncentráciu pozornosti (výberovosť, rozsah, odolnosť voči vyrušovaniu, posilnenie krátkodobej pamäte), zvýšiť autoreguláciu a sebakontrolu (plánovanie, organizáciu a tlmenie impulzivity), posilniť zodpovednosť a autonómiu, odolnosť voči záťaži, schopnosť vysporiadať sa s drobnými neúspechmi detí. Rovnako dôležité bolo tiež spoločné zdieľanie aktivít s rodičom a dieťaťom a posilnenie rodičovskej sebadôvery (dôvery vo vlastné výchovné kompetencie).

Deti predškolského veku tak po 8 stretnutiach v materskej škole, ale aj po práci na úlohách v domácom prostredí získali “trénerské osvedčenie” a stali sa hrdými trénermi svojich psíkov.