Máme v škole novú telocvičňu

V Evanjelickej spojenej škole sme doposiaľ nemali vlastnú telocvičňu pre druhý stupeň a gymnázium.
Naši študenti sa spolu s učiteľmi telesnej výchovy museli presúvať autobusom do športovej haly v Diakovej. Napriek výborným podmienkam na cvičenie cesta odoberala čas z hodiny. Minulý rok nám školský autobus vypovedal službu a tak nám neostávalo nič iné, len urýchliť práce na telocvični v novej budove našej školy. V januári tohto roku sa nám konečne podarilo ukončiť stavebné práce a otvoriť priestory pre našich študentov.
Telocvičňa nevyzerá ako bežná školská telocvičňa. Na jednej strane nám budova nedovolila vytvoriť jeden veľký priestor vhodný pre loptové hry, ale na druhej strane ponúka moderné spôsoby cvičenia.

Telocvičňa je rozdelená na malú gymnastickú sálu a hlavný priestor na cvičenie. V gymnastickej sále sú umiestnené zrkadlá a nad nimi veľká televízna obrazovka. Táto sála sa bude využívať na gymnastiku, rozcvičky a na spoločenské tance.
Hlavná cvičebňa je rozdelená na tri časti. Prvá časť je určená na bedminton, nohejbal, hádzanú
prípadne minifutbal. Budú tam umiestnené aj basketbalové koše určené na streľbu na kôš. V druhej časti sa nachádza moderná posilňovňa, ktorá určite bude obľúbeným priestorom našich študentov.

Nachádzajú sa tu zaujímavé stroje ako stacionárny bicykel, bežecký pás, veslár, boxovacie vrece, multipres, veža s protismernou kladkou, rôzne lavičky, činky a závažia. V poslednej časti sa nachádza horolezecká stena, kladina, hrazda, rebriny a skok do výšky, trampolíny a mnohé iné vybavenie.
Ak by som to mal zhrnúť jednou vetou. Je to malý, ale úžasný priestor s množstvom možností pre správne športové vyžitie.
A na záver sa chcem poďakovať Nadácii kresťanského vzdelávania, vďaka ktorej sa mohol tento projekt zrealizovať.

Martin Uhrin