Na slovíčko s Petrom Petrovičom – novým zástupcom pre škôlku

Peter Petrovič odišiel po skončení štúdia na gymnáziu vo Vrútkach do Veľkej Británie, kde pracoval ako Au-Pair. „Klasický“ začiatok mnohých mladých ľudí v deväťdesiatych rokoch pokračoval štúdiom na Hackney Community College – strednej pedagogickej škole v Londýne. Peter Petrovič študoval svoju druhú strednú školu a súčasne pracoval v materskej škole, kde si zamiloval prácu s deťmi.

Čítať celý článok

Pokračujeme v dobrom diele

V pondelok 16. januára sme pokračovali v sérii spoločných odberov krvi pod názvom Školská kvapka krvi. Teší nás, že záujem o túto spoločnú akciu narastá aj zo strany zamestnancov školy a ešte väčšiu radosť máme z dvoch nových prvodarcov z radov študentov. Ďakujeme všetkým zúčastneným, vďaka ktorým sme mohli pomôcť 3 litrami krvi a 600 ml krvnej plazmy.

Čítať celý článok

ĎAKUJEME za 2% z dane na podporu našej školy

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí v minulom roku venovali  2% z dane na podporu našej školy. Nadácia kresťanského vzdelávania takto získala v roku 2022 sumu 9064,22 EUR. Použila ju na zlepšenie vzdelávacích podmienok našej Evanjelickej spojenej školy v Martine. Pomohli ste nám napríklad dokúpiť nové informačno-technické vybavenie, dokončiť realizáciu exteriérovej učebne a výraznou mierou podporiť štipendijné fondy určené pre našich študentov. Veľmi si Vašu priazeň a dôveru vážime a ďakujeme za podporu!

Bohdan Hroboň
správca nadácie