Deň otvorených dverí

V týždni od 6.2. do 9.2. sme na gymnáziu privítali 77 žiakov základných škôl, ktorí sa pod vedením našich členov Peer Ministry zúčastňovali na vyučovacích hodinách a ich rodičia mali možnosť stretnúť sa s pánom riaditeľom a absolvovať spoločnú prehliadku školy. Žiaci a ich rodičia veľmi pozitívne hodnotili celkovú atmosféru v škole, kvalitu vyučovacích hodín, ako aj príjemné a pútavé priestory školy, výborne vybavené učebne a odborné učebne.