Návšteva z Ameriky: Jan Gilbertson

Od 4.2. – 18.2. 2023 nás v škole navštívila dlhoročná priateľka, učiteľka hudby, a dirigentka zo Spojených Štátov, Jan Gilbertson. Jan pochádza z Minnesoty, z cirkevného zboru St. Andrew’s a hudbe sa venuje väčšinu svojho života. Náplňou jej pobytu bolo nacvičiť piesne so žiakmi a učiteľmi, ktoré budeme spoločne spievať počas júnových osláv 20. výročia školy. Jan navštívila vyše dvadsať tried od škôlkarov až po gymnazistov, a takisto viedla učiteľov a spevokol cirkevného zboru.

Sme veľmi vďační za jej prítomnosť a pomoc s organizáciou hudobnej zložky júnových osláv.

Viac o nej a o jej čase strávenom u nás v škole sa môžete dozvedieť v krátkom video rozhovore.