Dopravná výchova 7.A

Každý z nás sa každý deň stáva súčasťou cestnej premávky. Či už ako vodič motorového vozidla, cyklista, chodec, alebo cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo súkromnej dopravy. Výnimkou nie sú ani žiaci 7.A, ktorí sa dňa 22.2.2023 zúčastnili dopravnej výchovy na ZŠ A. Dubčeka, kde si zábavnou formou pripomenuli pravidlá cestnej premávky a dopravné značky. Oboznámili sa s povinným bicyklovým vybavením, vyskúšali si tiež rolu dopravného policajta v križovatke a čerešničkou na torte bolo vedenie motorového vozidla prostredníctvom autotrenažéra. Veríme, že aj takouto výučbou prispejeme k menšej nehodovosti na cestách.

Miriam Jurovcová