ErasmusPlus

ErasmusPlus – v tomto školskom roku sa nám podarilo vypracovať projekt na tému Voda. Našou partnerskou krajinou, ktorá sa s nami bude podieľať na napĺňaní cieľov projektu je Litva.

Už po jarných prázdninách sa 20 žiakov druhého a tretieho ročníka gymnázia začne venovať prvej zo štyroch fáz projektu. Tešíme sa na nové priateľstvá a zážitky.

Zuzka Gombárska