SmartBooks

Počas februára boli prostredníctvom triednych učiteľov opäť distribuované žiakom prihlasovacie údaje do programu SmartBooks, ktorý umožňuje žiakom samostatné domáce učenie takmer vo všetkých predmetoch. Žiak resp. rodič môže sám určovať oblasti, kde potrebuje napredovať a precvičiť si ich. Program reaguje na výkon žiaka a podľa toho mu v prípade potreby opakovane zadáva rovnaký typ úloh, alebo prechádza na ďalšie, ak už danú látku dieťa ovláda.

Žiaci majú prístup do SmartBooks zdarma (súkromná licencia pre jedného žiaka na všetky predmety na jeden rok má hodnotu 89,90€) a v prípade, že sa učiteľ rozhodne využívať SmartBooks aj vo výučbe, môžu prostredníctvom SmartBooks dostávať aj domáce úlohy.

SmartBooks je online program, nemusíte si ho nainštalovať do počítača, potrebný je iba prístup na internet. Prihlásiť sa do programu môžete na stránke: ucenie.smartbooks.sk

V prípade, že deti ešte nedostali prihlasovacie údaje alebo ich stratili, môžu kontaktovať svojho triedneho učiteľa.

Eva Uličná