Biblická Olympiáda

Dňa 31.3.2023 sa konalo školské kolo Biblickej olympiády. Zúčastniť sa mali možnosť všetci žiaci od tretieho ročníka na základnej škole až po piaty ročník na gymnáziu. Prihlásilo sa spolu tridsať žiakov. Žiaci písali test online v počítačovej učebni pod dozorom pani učiteliek náboženstva Miladky Sopoligovej a Natálky Kacianovej.

Žiakom ďakujeme za ich účasť a usilovnú prípravu, taktiež učiteľom, ktorí ich na olympiádu pripravovali.