Literárne múzeum

Počas marca – mesiaca kníh sa na našej základnej škole podarilo zorganizovať niekoľko zaujímavých aktivít. Na jednu z nich sme sa s ôsmakmi vybrali do Literárneho múzea SNK.

Jarmila Kováčová, kurátorka výstavy, nám na výstave Premeny múzy alebo ženy nového veku II prostredníctvom príbehov a tvorby generačne mladších spisovateliek predstavila zrod a vývin ženskej literatúry. Žiaci sa viac dozvedeli o poetkách Maši Haľamovej, Sláve Manicovej, Henny Fiebigovej, Bele Dunajskej, prekladateľke Zore Jesenskej aj prozaičke Margite Figuli.

Postupne aj mužskí spisovatelia i kritici čoraz viac priznávali talent a kvalitu tvorby svojich ženských kolegýň.

Text: Jana Merchant
Foto: Literárne múzeum