Od myšlienky k dielu – beseda so spisovateľkou Miroslavou Ondrušovou

Počas mesiaca knihy prijala pozvanie na besedu do našej školy spisovateľka Elena Krásnohorská. Diskusnou formou priblížila žiakom svoju cestu k vydaniu prvej knihy, od prvotných nápadov až po tlačenú formu a distribúciu. Všetci zúčastnení tak mali možnosť nazrieť do dlhého a náročného procesu vydávania publikácií. V záverečnej diskusii pani spisovateľka ochotne odpovedala na všetky otázky žiakov a podporila ich v písaní a čítaní literárnych diel.

Miriam Jurovcová