INOŠKOLA

Ako sa dá vzdelávať pútavo, účelne, ako rozvíjať u detí zručnosti potrebné pre 21.storočie? V rámci projektu Inoškola sa týmito otázkami zaoberali učitelia na konferencii, ktorá sa konala v priestoroch našej školy 17. mája 2023. Konferenciu organizovala naša škola v spolupráci s Accelium SK&CZ, Vĺčatá.sk. Spolu s učiteľmi z iných škôl si vymieňali svoje skúsenosti v zavádzaní inovatívnych metód do vyučovacieho procesu a zároveň v rámci konferencie naša škola získala aj ocenenie Inoškola, za inovatívny prístup k vzdelávaniu.

Konferencia bola rozdelená na prednáškovú a praktickú časť. Počas prednáškového bloku si učitelia mohli vypočuť prednášky na tému Aké deti potrebuje budúca prax , Digitalizácia a robotika na prvom stupni EZŠ, Gamifikácia a jej využitie vo vyučovaní, Rozvoj myslenia prostredníctvom accelium, či prednášku pána učiteľa Martina Uhrina o Generatívnej téme naprieč predmetmi 9. ročníka EZŠ. M. Uhrin prezentoval projekt stavby funkčného modelu domu, ktorým sa celý školský rok 2022/23 venovali žiaci deviateho ročníka na hodinách techniky, aplikovanej informatiky a matematiky.

V druhom bloku nasledovali praktické workshopy v priestore našej robotickej miestnosti, kde si učitelia mohli vyskúšať a pozrieť projekty našich žiakov, programovať robotov a porozprávať sa s našimi študentmi o ich skúsenostiach s robotizáciou na škole.

Učitelia odchádzali s nápadmi na realizáciu podobných projektov na svojich školách a motivovaní zlepšovať prístup k vyučovaciemu procesu na svojich hodinách. Tešíme sa, že sa konferencia mohla konať v našich priestoroch a veríme, že sa takto budú môcť učitelia z rôznych škôl navzájom obohacovať a stretávať pravidelne.

Projekt Inoškola zastrešuje občianske združenie Vĺčatá.sk a vzniká vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Reportáž TV-Turiec