Finále súťaže Duchovná pieseň

Po trojročnej online súťaži sa opäť v Aule Biblickej školy v Martine uskutočnil ďalší ročník súťaže v sólovom speve Duchovná pieseň. Zišli sa tu deti a žiaci zo seniorátov a evanjelických škôl v sprievode korepetítorov, pedagógov a rodičov už na deviatom ročníku súťaže. Všetkých účastníkov privítala a súťaž otvorila modlitbou predsedníčka poroty Janka Bosáková, duchovná správkyňa našej školy.

Cieľom tejto súťaže je motivovať mladú generáciu k poznávaniu a spievaniu duchovných piesní. Dať priestor hudobným talentom a pomôcť im rozvíjať tento dar. Súťaž je určená pre deti a žiakov navštevujúcich náboženskú výchovu na štátnych školách a evanjelické a. v. náboženstvo na cirkevných školách, ale aj pre všetky deti, ktoré majú záujem o spev duchovných piesní.

Na súťaži sa zúčastnilo 37 súťažiacich – víťazov školských a seniorátnych kôl. Podľa propozícií spievali predpísané povinné piesne z Evanjelického spevníka a duchovnú pieseň podľa vlastného výberu. Mohli byť sprevádzaní hudobným nástrojom. Výkony súťažiacich hodnotila porota bodovaním.

Všetkým súťažiacim prajeme, aby svoj talent naďalej rozvíjali a víťazom blahoželáme.

Fotogaléria z podujatia