Rozhovor s Marekom Martonom

Marek Marton je od januára novým učiteľom na našej škole. Učí angličtinu na základnej škole, pracuje ako pedagogický asistent na hodinách a zároveň pracuje ako prvácky vychovávateľ. Marek je tiež jedným z prvých absolventov nášho gymnázia. Rozpráva o tom, prečo sa vrátil po vysokej škole do Martina, prečo sa rozhodol stať sa učiteľom a tiež o jeho skúsenosti na našom gymnáziu.

Marek, veľa študentov zo školy uteká hneď ako môže. Ty si tu dobrovoľne, aj keď teraz už v pozícii učiteľa. Prečo si sa rozhodol pre toto povolanie a prečo chceš učiť práve tu?
Učitelia dokážu meniť životy mladých ľudí a motivovať ich k výkonom, ktoré ani sami netušia, že zvládnu. Ja som mal presne takú osobnú skúsenosť. Na ESŠ som prišiel z inej školy, kde som nepocítil žiadnu podporu od učiteľov. Po príchode sem som konečne zažil, aký je to pocit, keď učiteľovi na žiakoch záleží. Bol som nadšený zo spoločenstva, ktoré je tu vytvorené a ten pocit mi zostal doteraz. Presne tak ako mňa inšpirovali moji učitelia, chcem aj ja inšpirovať žiakov tejto školy. Byť učiteľom pre mňa neznamená iba naučiť žiakov daný predmet, ale aj vytvoriť také prostredie, kde sa žiaci cítia bezpečne a neboja sa prejaviť svoj názor a presvedčenie.

Ako vyzerali tvoje roky na gymnáziu? Niečo, na čo rád/nerád spomínaš?
Na gymnáziu som nebol úplne vzorným študentom, no o to viac som sa zapájal do rôznych aktivít, ktoré škola ponúkala. Aj keď sa nepovažujem za ultra ambiciózneho človeka, naša škola ma dokázala povzbudiť k tomu, aby som sa neustále zlepšoval a prekonával.

Vidíš nejaké rozdiely odkedy si bol ty študentom u nás na škole?
Najväčší rozdiel vidím v príležitostiach, aké dnešní študenti majú. Stačí sa pozrieť na vynovené priestory ako je nová telocvičňa, laboratóriá alebo počítačová učebňa. Vďaka týmto miestam majú študenti väčší priestor na sebarozvoj.

Akú radu by si dal študentom, ktorí sa ešte len rozhodujú, čo chcú v budúcnosti robiť?
Nebojte sa skúšať veci, o ktorých ste si nie istí. Lepšie je vyskúšať a neuspieť, ako nevyskúšať a potom to ľutovať. Buďte aktívni a zapájajte sa do aktivít, ktoré škola ponúka, pretože aj tie vám môžu priniesť veľa príležitostí a zážitkov.

Študoval si štyri roky na vysokej škole v Spojených Štátoch. Zmenila táto skúsenosť tvoj pohľad na slovenské školstvo? V čom sa líši štúdium v USA od štúdia na slovenských školách?
Áno zmenila. Počas môjho štúdia v USA som musel na rok prísť na Slovensko, kvôli pandémii. Ten rok som strávil študovaním na slovenskej univerzite. Z USA som bol zvyknutý na profesionálny a ochotný prístup učiteľov a zamestnancov školy. Na slovenskej univerzite som sa stretol s málo ľuďmi, ktorí by takýto prístup mali a vôbec sa mi tu neštudovalo dobre.
Evanjelická spojená škola je v tomto pozitívnou výnimkou. Myslím si, že prístup učiteľov na našej škole skôr motivuje študentov a vytvára priaznivé podmienky pre štúdium.

Akým by si chcel byť učiteľom? Máš nejaké vzory?
Chcem byť učiteľ, ktorý dokáže nielen kvalitne naučiť daný predmet, ale dokáže aj povzbudiť študentov ku kritickému mysleniu. Takisto chcem vytvoriť prostredie, v ktorom by sa žiaci nebáli byť sami sebou, cítili sa pohodlne a dôverovali by sme si navzájom. Sú učitelia, ktorí ma takýmto prístupom inšpirovali stať sa učiteľom. Pamätám si na hodiny pána učiteľa Baxtera, kde bola vždy dobrá nálada. Veľmi na mňa urobil dojem aj jeho osobný prístup a záujem o študentov. Často zostal s nami aj cez prestávku a diskutovali sme o futbale a o iných spoločných záujmoch.

Naša škola tento rok oslavuje 20 rokov. Čo by si chcel popriať jej študentom, učiteľom a zamestnancom?
Škole prajem veľa odvážnych študentov, ktorí sa neboja vystúpiť zo svojej komfortnej zóny na to, aby zmenili svet k lepšiemu.

Ďakujeme Marekovi za rozhovor a vitaj späť!

Rozhovor pripravila Barbora Sopoligová