Úspechy v pytagoriáde a biologickej olympiáde

Po školskom kole matematickej súťaže sa v apríli konalo aj okresné kolo pytagoriády, do ktorého postúpili najlepší úspešní riešitelia. Naši žiaci opäť preukázali, že mali pekné matematické vedomosti, logické myslenie a aj potrebnú rýchlosť pri riešení. V kategórii P3 nás veľmi potešilo krásne prvé miesto Dorotky Gondovej z 3.A, aj úspešný riešiteľ Tomáš Ančic zo 4.C. Rovnako máme veľkú radosť aj z našej študentky Kamily Záborskej zo 7.A, ktorá v okresnom kole biologickej olympiády získala pekné 2. miesto.

Dušan Haško