Vyhodnotenie zberu papiera

V rámci jarného zberu papiera sa nám spoločne na našej škole podarilo poslať na opätovné zhodnotenie 3000 kg zberového papiera. Pre lepšiu ilustráciu toho, čo toto číslo znamená pre naše životné prostredie, si pripomeňme, že jedna tona recyklovaného papiera ušetrí približne 17 stromov, 26 000 litrov vody a 27 kg emisií v porovnaní s papierom vyrobeným z celulózy stromov z našich lesov. Stalo sa už peknou tradíciou, že pri každom zbere odmeníme troch najusilovnejších zberačov školy, ktorými tentokrát boli nasledovní žiaci:

  • Barbora Kossoňová, 5.A – 480 kg
  • Tomáš Balko, 7.A – 350 kg
  • Viktória Vrabcová, 3.BG – 300 kg
  • Lucia Brnčálová, 5.A – 300 kg