Zmena výšky školného

Vážení rodičia.

K 01.09.2023 budeme upravovať výšku školného v našej škole.

Nové školné bude nasledovné:

Evanjelická materská škola 75,00€ mesačne
(školné zostáva nezmenené)
Evanjelická materská škola
(povinné predprimárne vzdelávanie)
48,00 € mesačne
(školné zostáva nezmenené)
Evanjelická základná škola 540,00€ / školský rok (pôvodné školné 485,00 €, zvýšenie o 11,3%)
Evanjelické gymnázium 630,00€ / školský rok (pôvodné školné 550,00 €, zvýšenie o 14,5%)
Školský klub detí 300,00€ / školský rok (pôvodné školné 250,00 €, zvýšenie o 20%)

K tomuto kroku sme museli pristúpiť po štyroch rokoch z dôvodu vysokej inflácie, vysokých cien energií a zákonného zvýšenia miezd zamestnancov v školstve.

Naďalej bude v platnosti aj súčasný systém zliav – súrodenecké zľavy, prospechové štipendiá a zamestnanecké zľavy.

Dávame do pozornosti aj možnosť požiadať o zníženie školného z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie v rodine, o ktoré je potrebné požiadať každoročne do 31.7.

Ďakujeme za porozumenie.
Jozef Sopoliga
Riaditeľ školy