Jedinečná publikácia k výročiu

25 rokov
Centra kresťanského vzdelávania
– – – – – – –
20 rokov
Evanjelickej spojenej školy

Sme veľmi radi, že sa nám aj k dvojitému výročiu opäť podarilo pripraviť špecialný zborník.
Nájdete v ňom okrem fotogalérie aj prehľadné zhrnutie toho najdôležitejšieho, čo sme za posledných päť rokov spoločne zažili.