MATURITY

Naši tohtoroční piataci majú ústne maturity úspešne za sebou. Maturity sa konali v termíne od 22.5. do 26.5. z 13 predmetov. Maturity sa zúčastnilo 56 študentov z piateho ročníka. 15 maturovalo zo psychológie, 11 z matematiky, 13 z biológie, 12 z fyziky, 20 z chémie a občianskej náuky, 7 z ekonomiky, geografie a dejepisu, 5 z informatiky, 2 z dejín umenia, 1 dobrovoľne zo španielskeho jazyka a 2 dobrovoľne z nemeckého jazyka. Študenti sa ku skúške postavili zodpovedne a prišli pripravení. K úspešnému ukončeniu gymnázia všetkým srdečne gratulujeme!

Z maturantov sa tešíme a želáme veľa úspechov v ich budúcom štúdiu a zamestnaní!