Promócie maturantov

Svätodušný pondelok bol pre našu školu výnimočným dňom. A to nielen kvôli oslave jedného z najvýznamnejších kresťanských sviatkov, ale aj preto, že sme sa rozlúčili s absolventmi, ktorí študovali na EGMT od roku 2018 až do roku 2023. Počas slávnostných služieb Božích, v prítomnosti rodinných príslušníkov a mladších spolužiakov, si prevzali z rúk triednych učiteľov Martina Štubňu a Moniky Drškovej absolventské diplomy. V kázni slova Božieho sa im prihovoril senior Turčianskeho seniorátu Marián Kaňuch, ktorý im pripomenul dôležitosť tohto dňa, ako aj dňa, ktorý nás čaká na konci vekov. Pán riaditeľ Jozef Sopoliga ich vo svojich slovách pozval k spomienke na miesta, aktivity, a tiež krízy, ktoré ich sprevádzali počas štúdia. Cenu riaditeľa za výborné študijné výsledky, rozvoj komunity a charakter získali Michal Kisel a Diana Urbáneková, ktorá v mene absolventov predniesla poďakovanie. Za rodičov sa prihovoril pán Ľudovít Chalupka.

Absolventom blahoželáme k úspešnému ukončeniu štúdia a prajeme im, aby naplnení Duchom Svätým šírili vo svete múdrosť, lásku a nádej.

Fotogaléria z podujatia

Text pripravila Janka Bosáková